Coaching

Zelfkennis is het begin van echte groei en wijsheid

Wie naar buiten kijkt, droomt, wie naar binnen kijkt, ontwaakt 

  • Gelukkig zijn is een streven van ons allemaal, maar wat is gelukkig zijn en kan je altijd gelukkig zijn?
  • Moeilijke situaties horen bij het leven, want verlies, pijn, verdriet, rouw en veranderende omstandigheden zullen op je pad blijven komen
  • Wil je leren veerkrachtig om te gaan met de uitdagingen van het leven? 


Hoe beter jij jezelf (h)erkent en kunt openstellen voor je ervaringen en je gevoelens, hoe groter je vermogen om te werken aan de kwaliteit van je leven. Terug aan je eigen stuurwiel, koers bepalen en opnieuw voor de wind. Of je nu leiding geeft aan een team of bedrijf, zelfstandige bent, in dienst van een organisatie of gewoon weer met plezier in je leven en werk wilt staan.

In het dagelijks leven gedragen wij ons vaak vanuit een overlevingsstand. Dit komt omdat een deel van ons brein, het reptielenbrein, gericht is op overleven en bedreigende situaties uit de weg wil gaan. Een lastige of pijnlijke situatie is voor dit brein bedreigend, daarom ontwikkelen we van jongs af aan mechanismen om lastige emoties te vermijden (vluchten), te bestrijden (vechten) of niets meer te doen (bevriezen). Tijdens de coaching onderzoeken we deze mechanismen en gaan we naar een diepere bewustzijnslaag. In deze bewustzijnslaag bevindt zich het potentieel en jouw kernwaarden. We zien het zo dat we een stukje mee lopen op jouw levenspad. We stellen de juiste vragen, faciliteren, begeleiden en motiveren zodat jij je naar binnen kan richten met alle aandacht bij jezelf in het hier en nu. Zodat jouw eigen kracht en potentieel alle mogelijkheden krijgt om te groeien en te ontwikkelen.

Kortom coachen bij Waterwerk betekent dat we jou bewust laten worden van jeZelf en jeZelf in relatie tot de ander en de wereld. Dat zelf is oneindig complex en tegelijkertijd ook zuiver en eenvoudig. Van onbewust Over-leven naar Bewust in het Leven staan. Tijdens een coachtraject ontdek je de kracht van het onbewuste en ervaar je de mogelijkheden van jouw potentieel en ga je voelen dat je leeft, wie je bent en wie je wilt zijn. Van complexiteit naar eenvoud.

Informatie aanvraag