Leiderschap

Leiderschap ligt niet aan de oppervlakte, maar in de diepte!

Onze visie op leiderschap

  • Leiderschap van de 20e eeuw wat nu nog steeds actueel is, is gericht op management; beheren, beheersen, efficiency en controleren. 
  • Terwijl leiderschap in de huidige transitie vraagt om veerkracht, helderheid, visie, effectiviteit, vertrouwen en effectiviteit.
  • Nieuwsgierig hoe jij en/of je organisatie leiderschap verder kan ontwikkelen met duurzaam resultaat? 

Het oude denken of het leiderschap van de 20 e  en begin 21 e eeuw was gericht op management; efficiency, beheren, beheersen en controleren. Terwijl Leiderschap gestoeld is op helderheid, visie, effectiviteit, vertrouwen, verantwoordelijkheid en resultaat. Eeuwenlang zijn vanuit management-denken vele organisaties geleid en zitten we nu met een enorme berg bureaucratie, protocollen en regels die niet meer afgestemd zijn op de behoeften en realiteit van de organisatie en de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Dat wringt. De behoefte aan Leiderschap in plaats van management is daarom groter dan ooit.

Als het klopt, dan komt het binnen. Leiderschap begint met persoonlijk leiderschap. En persoonlijk leiderschap op haar beurt begint weer met het bewust worden van je talenten en je potentieel, maar ook je blokkades, (onverwerkt) verdriet, zorgen en remmende overtuigingen. Voor 97% denken en handelen we onbewust, vanuit het verleden opgenomen automatisme en gewoontes. Bewust worden hiervan is noodzakelijk om het heden en de toekomst realistisch vorm te geven. Zodat je authentiek kunt handelen, geen façade meer op hoeft te houden, geloofwaardiger over komt en effectiever kunt samenwerken. Dat DOEN wat klopt!

Leiderschap start dus met het bewustzijn van wie je bent en wie je wilt zijn. Want door dat bewustwordingsproces wordt voor jou duidelijk wat jij wilt en kunt bieden aan de organisatie, aan de mensen om je heen en eventueel aan de wereld. Als je dat niet doet ga je je Leiderschap bouwen op oude patronen uit het verleden die veelal niet meer behulpzaam zijn in het heden en de toekomst.  Bij Leiderschap is het fundamenteel noodzakelijk dat je goed voor ogen hebt wat je visie en missie is en vanuit welke kernwaarden jij aanwezig wilt zijn in een organisatie. Zijn deze overeenkomstig met de organisatie en de gestelde doelen? Alleen dan kun je ernaar handelen, dit uitdragen en medewerkers inspireren. Het is het fundament om leiding te kunnen geven aan jezelf, je team en de organisatie.

De organisatie als levend systeem, heeft levende Leiders!
Een organisatie is een levend en dynamisch systeem. Cliënten/klanten, medewerkers, leiders en stakeholders vormen de organisatie. Inherent hieraan is dat er allerlei onverwachte gebeurtenissen zijn, onvoorspelbaar en snel veranderend. Juist in die dynamiek, waarin je als Leider aan het roer staat, is het essentieel veerkrachtig en in directe verbinding met deze omgeving te zijn. Samen verbonden in de beweging. Doordat de buitenwereld dynamisch is, is het belangrijk dat jouw binnenwereld helder is. Alleen dan kun je effectief Leiderschap tonen. Effectief staat voor goed aansluiten op de behoeften van de omgeving, cliënt/klant, mensen en de medewerkers.
Door dit bewustwordingsproces wordt je Leiderschap effectiever, veerkrachtig, scherp, helder en vernieuwend. Goed Leiderschap is van binnen naar buiten en stemt af op de omgeving. Effectief Leiderschap afgestemd op de gestelde doelen van de organisatie.

Een organisatie kan zich niet verder ontwikkelen dan de ontwikkeling van zijn Leiders!

Informatie aanvraag