Thich Nhat Hanh, een belangrijke Vietnamese monnik schrijft in één van zijn boeken: 

Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit mooie vel papier. Zonder wolk is er geen regen, zonder regen kunnen de bomen niet groeien en zonder bomen kunnen we geen papier maken. De wolk is nodig voor het bestaan van dit mooie vel papier. Als we nog dieper kijken, kunnen we er zonneschijn in zien. Als de zon niet zou schijnen, kan het bos niet groeien…… En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier is. Als we nog langer kijken kunnen we de houthakker zien die de boom velde en hem naar de fabriek bracht waar hij getransformeerd werd tot papier. En we zien de tarwe. 

We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn dagelijks brood en daarom is de tarwe die zijn brood werd, eveneens in dit vel papier. En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit vel papier………. Als we nog iets dieper kijken, zien we dat we er zelf ook in zijn. Wanneer we naar een vel papier kijken, wordt het vel een deel van onze waarneming……En we kunnen dus zeggen dat alles hier is, in en met dit vel papier. Er is niets aan te wijzen dat niet hier is, tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte……. Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat.

Wij zijn deel van deze symfonie en de dynamiek die ‘het leven’ heet. 

Dit inzicht dat Thich Nhat Hanh ons geeft, voedt ons bewustzijn. Ons bewustzijn is meer dan ons denken, onze intuïtie, onze gevoelens. De Italiaanse filosoof en psychotherapeut Roberto Assagioli omschrijft ons bewustzijn als ´de innerlijke observeerder´. Het bewustzijn is in staat om te ´kijken´ naar onze gedachten, onze overtuigingen, onze gevoelens, onze emoties en onze lichaamssignalen. Het kan´kijken´ naar de lichte en donkere kant van onszelf. Het is de kunst van het richten van de aandacht. De spotlights van het bewustzijn richten op datgene wat onze aandacht vraagt. Hierdoor ontstaat helderheid over wie we zijn, wat we doen en wat we willen. 

Als we nu de stap kunnen nemen vanuit het individuele én collectieve bewustzijn zullen we niet alleen wetenschappelijke groei doormaken, maar zullen juist samenwerkingsverbanden en samenlevingsverbanden fundamenteel transformeren. Als de mens gaat inzien wat het essentiële belang is van zijn/haar bewustzijn, is dit het startpunt van een nieuwe ontwikkelingsfase, gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Als deze ontwikkeling collectief plaats vindt zal dit, net als in de periode van de Verlichting, een essentiële maatschappelijke en culturele transformatie tot gevolg hebben. Met nieuwe vormen van samenwerken, ondernemen en samenleven, humaniteit, democratie en recht!

Informatie aanvraag