Verlichting 2.0

De huidige en actuele overgangsfase naar een nieuwe tijd, vergelijk ik graag met de periode van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw. 

De periode waarin een essentiële verandering van het denken plaats vond, met essentiële maatschappelijke en culturele veranderingen tot gevolg: ontwikkeling democratie, recht, wetenschap en humaniteit. Het is de periode dat het (dogmatisch) denken vanuit religie vervangen werd door het logisch denken. Het logisch denken moest boven de godsdienstige overheersing staan! 

Mensen werden in hun handelingen en vooral gedachten beperkt door hun geloof; God is het antwoord op alle vragen! Door de toenmalige leiders van deze transformatie, de filosofen, kunstenaars en intellectuelen, werd ‘het licht van het denken’ als het ware aangedaan. Gedachten stonden niet langer in het teken van god maar in het teken van logisch redeneren. 

Uitspraken van de Duitse filosoof Immanuel Kant als “durf je eigen verstand te gebruiken” en “heb moed om je eigen intelligentie te vertrouwen” waren typerende uitspraken om de gedachten van het volk los te koppelen van het geloof.

Verrassend gegeven is dat de mens vóór de Verlichting het denken / de ratio wel gebruikte, maar zich onvoldoende bewust was van het enorme belang hiervan en het dus als zodanig niet gebruikte. 

Momenteel bevinden we ons als het ware in de periode van de Verlichting 2.0. 

Een transformatie waarin niet alleen een appél wordt gedaan op ons ‘logisch denken’, maar juist en met nadruk op ‘het bewust-zijn en met name het bewustzijn op ons Ego’. 

Want juist het Ego kent eigenschappen, welke de transities die we moeten maken, in de weg staan. Met name de eigenschappen eigen belang, korte termijneffect willen en wantrouwen jegens de ander.

Het bewustzijn is dan het ‘gewaar zijn’ van ons handelen, denken en denkinhouden, onze Ego delen, gevoelens en motieven. Het is de bereidheid tot het helder krijgen van mijn eigen missie in mijn leven en werk, hoe ik mij verhoud tot de ander en de wereld om mijn heen. En hierin congruent kunnen en willen zijn. Communiceren en handelen vanuit deze diep voelende energie. Is mijn aanwezigheid in het hier en nu vanuit mijn Ego of vanuit mijn ware Zelf, mijn authentieke Zelf? Het is het gewaar zijn van mijn blinde vlekken en schaduwzijde. 

Het is het bewustzijn van mijn aandeel en mijn waardetoevoeging aan het geheel, vanuit Persoonlijk Leiderschap. 

Vanuit dit persoonlijk leiderschap kun je van toegevoegde waarde zijn om een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke uitdaging als mens om onze planeet en ons mens-zijn te transformeren naar datgene hoe het is bedoeld!

Marjo Klaver

Informatie aanvraag