WaterWerk ‘De kracht van het onbewuste’

WaterWerk is opgericht in 2005 na jarenlange ervaring in het Leidinggeven en coachen van diverse teams en organisaties. WaterWerk richt zich op ‘De kracht van het Onbewuste’. Bewust worden van het onbewuste bij de mens, teams en organisaties zorgt ervoor dat plezier, effectiviteit, groei, innovatie en resultaten werkelijk geleefd kan worden, met een blijvend resultaat.

Marjo Klaver

Ontwikkelen naar diegene die je echt wil zijn
Het is de kracht van ‘het natuurlijke’ in de mens wat mij bijzonder fascineert. De kracht en kwaliteit die hiervan uitgaat is elke keer weer bijzonder om te zien en te ervaren. Het natuurlijke in de mens staat voor mij voor je inspiratie, je drijfveren, je motivatie, je kwaliteiten, je fysieke kracht, je authenticiteit, je liefde, Wanneer je aandacht gaat richten op deze bijzondere en natuurlijke kwaliteiten ont-wikkel je naar diegene die je echt wilt zijn. Mijn deskundigheid is gericht op deze vele groeimogelijkheden die ieder mens, team en/of organisatie in zich heeft te faciliteren in het ont-dekken en ont-wikkelen van deze mogelijkheden, deze te stimuleren, te spiegelen en te coachen. In elk traject wil ik dan ook terug naar de essentie én naar jouw essentie, zonder franje én met compassie; Wat is echt belangrijk, wat geeft je energie, waar zit je kracht, het startpunt van ons wezenlijke handelen. Van hieruit gaan we samen op ont-dekkingsreis waar eigen beperkingen wegvallen en nieuwe mogelijkheden en potenties geleefd kunnen worden. Effectiever, vrij en met passie leven en werken is de uitdaging en het resultaat.

Aandacht voor bijzondere en natuurlijke kwaliteiten.
Inmiddels heb ik al meer dan 20 jaar ervaring in het coachen en trainen van mens en organisaties in persoonlijk en professioneel leiderschap. Ik heb een eigen en effectieve methode ontwikkeld om het beste en het mooiste bij mensen te laten groeien.  Mijn trainingen en coaching trajecten hebben een integrale aanpak en zijn gebaseerd op de volgende disciplines; Systeemleer, Levenskunst, Theorie U, NLP, Communicatieleer, Bedrijfskunde, Kwantumtheorie, Filosofie, Psychosynthese, Transsectionele analyse, Emotioneel lichaamswerk en Spiritualiteit. Sinds 2016 geeft ik samen met Iris en Laura de Masterclass ‘Integrale Coaching’, een verdiepingsclass in coaching voor leidinggevende, coaches en therapeuten.

Mijn deskundigheid:

  • Burn-out en stress gerelateerde klachten
  • Begeleiden van Transformatieprocessen bij mens, teams en organisaties
  • Persoonlijk en Professioneel leiderschap
  • Coachend leiderschap
  • Persoonlijke en Professionele ontwikkeling en effectiviteit
  • Stressmanagement
  • Authentieke communicatie
  • Begeleiden van Intervisietrajecten en Teambuilding/ team coaching

Mijn Contactgegevens
Verdronkenoord 98
1811 BH Alkmaar
+31(0)620 53 2228
 marjoklaver@waterwerk.nu

Laura

Er was eens…. 
Ieder mensenleven heeft een vleugje magie nodig. Al van kleins af aan geniet ik van die vleugjes. In films, in boeken en toen ik opgroeide en aan het werk ging in de mensen om mij heen. Vanuit een rol als HR Manager waren dat er heel wat en ging ik onbewust in de loop van de tijd met andere ogen kijken naar de organisatieprocessen, leiderschapsprocessen en persoonlijke ontwikkelingsprocessen die voorbijkwamen.  Ik koos er heel bewust voor mijn eigen pad vol wijze levensprocessen te gaan bewandelen.

Samen Bloeien
Zijn wie je werkelijk bent, werd voor mijzelf de ontdekkingstocht en leidde naar het openen van mijn coachpraktijk BloeiSaam, waarin ik voornamelijk jonge professionals coach, zodat zij het beste uit zichzelf en uit hun werk kunnen halen. Tot bloei komen, jezelf ontwikkelen, dat doe je samen.  Hoe verder dit sprookje zich ontvouwde, hoe duidelijker het werd dat ‘samen’ naar een pad leidde met WaterWerk. Alles dat tot Bloei wil komen, heeft voeding nodig zo puur als Water, dat Werkt! Een hele logische stap dus om vanaf november 2019 het Pad van Transitie op te stappen en te ontdekken waar de stroming ons samen brengt.

Uniek Talent
Ik train en coach vanuit de overtuiging dat ieder mens, zonder uitzondering, een uniek talent is. Wanneer je bewust je kwaliteiten gaat overzien en kunt samenvatten in jouw unieke talent, voel je en heb je altijd toegang tot jouw focus, jouw eigenwaarde en jouw vertrouwen in jezelf.  Voeg daar het ontvlechten van oude patronen, het bewustzijn van het Zelf vergroten en het transformeren van deze schat naar de werkelijkheid aan toe en elke stap die we maken is van Complexiteit naar Eenvoud. Daardoor voelt iedere stap met iedere cliënt voor mij als een zwaai met een toverstaf en ‘Poef! Wauw! Oeh lala!’, ze leefden nog lang en gelukkig! Ik ont-moet je graag op jouw pad om te kijken welke magie we tot stand kunnen brengen!

Mijn Contactgegevens
BloeiSaam, talent in ontwikkeling
Stationsplein 99 – 118 
1703 WE Heerhugowaard
06-53455253
laurakenter@waterwerk.nu

Iris

Focus op de kracht van verbinding
Al van jongs af aan houd ik ervan om in verbinding te zijn met mensen. Ik word blij van oprecht en warm contact met anderen en zie het als een levensbehoefte. Zonder contact met anderen kunnen wij niet leven. Tegelijkertijd heb ik ervaren dat de verbinding met mezelf van essentieel belang is en dat ik vanuit een sterke behoefte van contact met de ander nog wel eens voorbijging aan de verbinding met mezelf. Inmiddels begin ik steeds meer te leren om vanuit verbinding met mezelf te leven, waardoor ik op natuurlijke wijze van binnenuit kan groeien en ontwikkelen.

Vanuit contact met jezelf in contact met anderen
Het is mijn missie om mensen te begeleiden om het contact met zichzelf aan te gaan en te verbeteren. Om samen te onderzoeken welke belemmerende overtuigingen er zijn en deze te transformeren naar een nieuw beeld. Waardoor ervan binnenuit potentieel ontluikt en men weer als een vrij mens in het leven kan staan!

Persoonlijk leiderschap
Vanaf 2016 begeleid ik mensen bij persoonlijk leiderschap. Vanuit mijn ervaring als leidinggevende in verschillende organisaties is mijn deskundigheid onder andere gericht op het coachen en trainen van (team)coaches. Daarnaast geef ik trainingen en workshops waarbij ik mensen uitdaag en prikkel tot zelfreflectie en delen. Hierbij staat vertrouwen en een open nieuwsgierige houding centraal. Zullen we verbinden…?!

Mijn Contactgegevens
Iris van Wijk
Bureau WaterWerk
06-43167638
irisvanwijk@waterwerk.nu

Therapiepraktijk Iris van Wijk
Prinses Margrietstraat 19c 
4241 BA Arkel
06-43167638
iris@therapiepraktijkirisvanwijk.nl

Informatie aanvraag